Wszelka dokumentacja dotycząca aplikacji oraz tzw. pytania i odpowiedzi (FAQ) można znaleźć pod adresem – FAQ